En American Staffordshire Terrier skall ge intryck av stor styrka för sin storlek.
Den skall vara välbyggd, muskulös men rörlig och smidig. Rasen skall vara livligt
intresserad av sin omgivning.
Den skall vara kompakt byggd, inte högställd eller lätt i sina linjer.

- Utdrag ur Rasstandarden.

För att läsa mer om rasen, besök rasklubbens hemsida:
American Staffordshire Terrierklubben - Sverige; http://www.astklubben.se

Har du några vidare frågor om rasen, tveka inte att kontakta oss.